PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Aktualności

Film promocyjny

Zobaczcie z jakimi firmami Instytut Politechniczny współpracuje w zakresie praktyk dualnych i realizacji programu studiów.

Film promocyjny

Kurs SEP z grupy G1

Dyrekcja Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zaprasza studentów Instytutu do udziału w kursie SEP z grupy G1 „Bezpieczna eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych”.

Kurs SEP z grupy G1
V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „NAUKA TALENT PASJA”
V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „NAUKA TALENT PASJA”
V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „NAUKA TALENT PASJA”
Terminy Szkolenie BHP i Biblioteczne
Terminy Szkolenia BHP i Szkolenia Bibliotecznego dla studentów I roku w Instytucie Politechnicznym:
Już jest!
Już jest!
Wykładownia! Pierwszy odcinek podcastu PWSZ w Leszni
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

14 dostępnych kierunków
13208 absolwentów
22 lata działania uczelni