PWSZ na Facebooku

Aktualności

Nowy Kierunek Studiów - Mechatronika II stopień

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lipca 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie uzyskała pozwolenie na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku MECHATRONIKA

Nowy Kierunek Studiów - Mechatronika II stopień

Jak zalogować się do TEAMS

Studencie, jeśli masz problemy z logowaniem do MS Teams sprawdź tę instrukcję.

Jak zalogować się do TEAMS
Komunikat Rektora
Komunikat Rektora
dotyczący zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
Legitymacje elektroniczne
Legitymacje elektroniczne
Uwaga studenci II, III i IV roku W związku ze zmianą przepisów i utratą ważności legitymacji „książeczkowych” istnieje możliwość wymiany legitymacji na legitymację elektroniczną.
Rekrutacja 2020
Rekrutacja 2020
Komunikat dot. terminów rekrutacji.
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

17 dostępnych kierunków
12816 absolwentów
21 lat działania uczelni