PWSZ na Facebooku Helpdesk

Aktualności

Terminy Szkolenie BHP i Biblioteczne

Terminy Szkolenia BHP i Szkolenia Bibliotecznego dla studentów I roku w Instytucie Politechnicznym:

Już jest!

Wykładownia! Pierwszy odcinek podcastu PWSZ w Leszni

Już jest!
Ankieta w USOSweb
Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni), która będzie dostępna w systemie USOSweb od 21.12.2020 r. do 15.01.2021 r.
UWAGA Decyzja Stypendium
UWAGA Decyzja Stypendium
UWAGA Studenci, którzy nie odebrali decyzji w sprawie stypendium proszeni są o niezwłoczny odbiór po wcześniejszym kontakcie (65 529 60 84). Przypominamy, że dopiero po odbiorze decyzji przez wszystkich studentów stypendia zostaną wypłacone.
Więcej aktualności

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

17 dostępnych kierunków
12816 absolwentów
21 lat działania uczelni