PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 września 2021

Ankieta ewaluacji zajęć USOSweb

Ankieta ewaluacji zajęć USOSweb
Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2020/2021 (semestr letni), która będzie dostępna w systemie USOSweb od 14.09.2021 r. do 24.10.2021 r.

Udział w badaniu jest anonimowy.
W celu wypełnienia ankiet ewaluacyjnych:

  1. Logujemy się do sytemu "usosweb.pwsz.edu.pl"
  2. Przechodzimy na zakładkę "DLA STUDENTÓW"
  3. W menu "MOJE STUDIA" klikamy pozycję "ankiety"

Wyświetlone zostaną wszystkie ankiety do wypełnienia. Jedna ankieta dotyczy jednego przedmiotu prowadzonego przez danego wykładowcę.
Prosimy o potraktowanie tego badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.