PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe Ekonomii i Agrobiznesu - Agronom

Koło Naukowe Ekonomii i Agrobiznesu (Agronom) przy Instytucie Rolnictwa PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Celem Koła jest

 • rozwijanie wiedzy z zakresu agrobiznesu i produkcji rolnej,
 • integracja wiedzy rolniczej i ekonomicznej z innymi dyscyplinami nauki,
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie wyznaczonym problematyką Koła,
 • tworzenie możliwości współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym charakterze, działającymi w ramach innych uczelni krajowych i zagranicznych,
 • umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości członków Koła, z poszanowaniem propozycji zgłaszanych przez jego członków,
 • wykształcenie odpowiedzialnej, twórczej kadry przyszłych animatorów życia społeczno - gospodarczego,
 • stworzenie możliwości kontaktów członków Koła z praktykami i instytucjami życia społeczno - gospodarczego.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Koła,
 • cykliczne spotkania członków Koła poświęcone dyskusjom na temat w/w zagadnień,
 • udział w konferencjach kół naukowych,
 • prowadzenie serwisu informacyjnego w Internecie,
 • działalność wydawniczą,
 • współpracę z Instytutem Rolnictwa PWSZ w Lesznie.

Członkiem Koła może być każdy student PWSZ w Lesznie, który zostanie wpisany na listę członków Koła przez Władze Koła. Godność Patrona Koła Naukowego piastuje prof. dr hab. Piotr Przysiecki, jest on jednocześnie bezpośrednim zwierzchnikiem Opiekuna Koła Naukowego.
Opiekunem Naukowym Koła, mianowanym przez Patrona Naukowego, jest mgr inż. Angelika Rzeźnik.