PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
25 lutego 2022

KOMUNIKAT dot. zajęć dydaktycznych

KOMUNIKAT dot. zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
W porozumieniu z Prorektorem d.s kształcenia oraz decyzją Dyrekcji Instytutu Politechnicznego wprowadza się dwa pierwsze tygodnie zajęć , tj. 28.02-11.03.2022r jako zajęcia stajonarne (na uczelni).
O formie prowadzenia zajęć , które będą realizowane po tym terminie zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie.
z poważaniem
Dyrekcja Intytutu Poitechnicznego