PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: budownictwo

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarny dla pracujących,
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

 

Ścieżki dyplomowania:

  • Konstrukcje budowlane
  • Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

Sylwetka absolwenta

Konstrukcje budowlane

Absolwenci ścieżki dyplomowania Konstrukcje Budowlane posiadają wiedzę na temat  aktualnych trendów w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych. Stosują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafią projektować obiekty budowlane, znają zasady mechaniki budowli, potrafią sformułować, utworzyć, a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich.
Wykorzystują nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych.
Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych.
Posiadają wzbogaconą wiedzę i rozwinięte umiejętności projektowe z zakresu  konstrukcji betonowych, stalowych, drewnianych.
Zdobywają wykształcenie  uprawniające do ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w zakresie projektowania oraz w nieograniczonym zakresie w zakresie wykonawstwa.

Perspektywy zawodowe - absolwenci mogą podjąć pracę projektanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną i projektową, oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

Absolwent ścieżki dyplomowania Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym przygotowany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia budowy  i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji /nadzoru budowlanego/ obiektów budownictwa ogólnego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych przy stosowaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.
Zdobywają wykształcenie uprawniającedo ubiegania się ouprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w zakresie projektowania oraz nieograniczonym zakresiew zakresie wykonawstwa.

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą stanowić kadrę biur projektowych, pracować w nadzorze budowy, służbach inwestycyjnych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku Budownictwo jest realizowana w dwóch systemach:

- dualnie 1820 godzin,

- stacjonarnie 960 godzin.

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku. 
W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana na semestrze trzecim – 150 godzin, na semestrze czwartym – 150 godzin, na semestrze piątym – 150 godzin, na semestrze szóstym 275 godzin i na semestrze siódmym – 275 godzin. Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę.
Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun Praktyk Studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego.

Dlaczego warto wybrać kierunek Budownictwo?

Inżynier budownictwa cieszy się dużym uznaniem społecznym. Jego prestiż wciąż rośnie a uzyskane apanaże pozwolą na godne życie. 
Podczas studiów istnieje możliwość zdobycia dużego doświadczenia praktycznego - studia stacjonarne w systemie dualnym. Po ukończeniu studiów w systemie dualnym student jest już w pełni wykwalifikowanym pracownikiem  przedsiębiorstwa. Nasi studenci korzystają z profesjonalnych laboratoriów, sal dydaktycznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie oraz doświadczonej kadry dydaktycznej.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

1.      FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.

2.      AMBIT Sp. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

3.      KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA

4.      LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.

5.      MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS

6.      PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK

7.      STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C. 

8.      TOMBUD TOMASZ KURPISZ

9.      ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY  MICHALAK SP. Z O.O.

10.  USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA

11.  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ

12.  REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH

13.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK

14.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI

15.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

16.  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI

17.  PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK

18.  P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI

19.  PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

20.  PBO DEWELOPER

21.  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

22.  AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ