PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: mechatronika

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku


Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Tryb studiowania: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących, 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Wszystkie obecnie produkowane urządzenia to urządzenia mechatroniczne. Mechatronika weszła do naszego życia w każdym jego aspekcie. Obrabiarki, samochody, telefony to urządzenia mechatroniczne, Nowoczesne zakłady produkcyjne to zbiór urządzeń mechatronicznych połączony w jeden system, też zresztą „mechatroniczny”. Mechatronika jest bardzo rozwojowym kierunkiem. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z elektrotechniką, automatyką, elektroniką, informatyką, mechaniką, pneumatyką i hydrauliką.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie prowadzone są jako studia stacjonarne realizowane w trybie dziennym oraz studia stacjonarne dla pracujących to znaczy, że zajęcia odbywają się po południu w dwa dni w tygodniu oraz w co drugi weekend. Są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2535

Ścieżki dyplomowania: 

Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice

Absolwent ścieżki dyplomowania Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, jest  przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się zarządzaniem, obsługą i serwisem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi na znalezienie pracy w dziale kontroli jakości, w zakresie nadzoru procesu produkcyjnego za pomocą wizyjnych systemów kontroli. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej

Absolwent ścieżki dyplomowania Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter ścieżki dyplomowania, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, budowy maszyn, spożywczym oraz ochrony środowiska (często na stanowiskach utrzymania ruchu), a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Zdobyta na poziomie inżynierskim wiedza profesjonalna pozwala w pełni na kontynuowania nauki na poziomie magisterskim.

Wszystkie ścieżki dyplomowaniai mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. Istota tego systemu studiów polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową oprócz pierwszego roku studiów. Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Z jednej strony, w tym systemie studiów, student zdobywa doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy i uzyskuje staż pracy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że studia dualne są studiami stacjonarnymi i studenci tego systemu studiów, podobnie jak studenci standardowych studiów stacjonarnych, są zobowiązani zrealizować pełny program studiów stacjonarnych. Ponieważ na zrealizowanie tego samego programu studiów studenci studiów dualnych mają w przybliżeniu 2- krotnie mniej czasu, niż studenci standardowych studiów stacjonarnych to obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na jeden dzień nauki) musi być w przybliżeniu 2- krotnie wyższa.

Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń automatyki i robotyki oraz sterowania i regulacji maszyn, urządzeń i inteligentnych instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej oraz w sektorze prywatnym. Współczesny inżynier mechatronik posiada szeroką wiedzę z dziedzin bardzo różnorodnych składających się na funkcjonowanie systemów mechatronicznych. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku Mechatronika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi. Kierunek studiów Mechatronika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

Przebieg i organizacja praktyk

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 1000 godzin lub wybiera praktyki dualne w ilości 1820 godzin, w akredytowanym przez Uczelnię Zakładzie pracy. Zajęcia na Uczelni odbywają się naprzemiennie tygodniowo z praktyką zawodową (tydzień na Uczelni, tydzień w Zakładzie pracy). Dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, student ma prawo korzystać z wszystkich udogodnień wynikających z zatrudnienia, m.in. z urlopów wypoczynkowych, szkoleń pracowniczych, wyjazdów integracyjnych, stażowego.

Dodatkowe informacje

Badania okresowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy studiów dualnych.
Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży automatyki przemysłowej.

Dlaczego warto wybrać kierunek Mechatronika?

MECHATRONIKA jest nowoczesnym i jednym z najprężniej rozwijającym się kierunkiem przemysłu. Inżynier mechatronik jest jednym z najbardziej potrzebnych zawodów na rynku pracy. Systemy automatyki w zakresie obsługi wspierane są przez instalacje elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Dziedziny przemysłu, w których można odnaleźć stanowiska pracy dla mechatroników to ochrona środowiska, przemysł ciężki, przemysł lekki, zakłady użyteczności publicznej, wszędzie tam gdzie występują automatyczne linie produkcyjne, wszelkiego rodzaju przepompownie, zaawansowane sterowanie i regulacja elektryczna w zakładach przemysłowych jaki i automatyce przemysłowej. W najbliższym czasie będzie możliwość kontynuacji studiów drugiego stopnia z kierunku Mechatronika na naszej Uczelni.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem).

1.     AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ

2.     ASTROMAL SP. Z O.O.

3.     ASTROMET SP. Z O. O.

4.     AUTO - MRÓZ LESZNO SP. Z O. O.

5.     AUTO LESZNO SP. Z O. O.

6.     BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH MARCIN KACZMAREK

7.     BUDO INSTAL SP. Z. O. O

8.     C&C TECHNOLOGY SP. Z O.O.

9.     DANMAR - BUD SP. Z O. O.

10.  DBP PRODUCTS SP. Z O. O.

11.  DBP PRODUCTS SP. Z O. O.

12.  DOBROWOLSKI SP.Z O. O.

13.  DUDKOWIAK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

14.  ELEKTRO-INSTALATOR SP.Z.O.O

15.  EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J.

16.  EN-TANK  NIEMIAŁKOWSKI SP. J.

17.  EN-TRUCK PIOTR NIEMIAŁKOWSKI

18.  EUROCOMFORT

19.  EXWIND S. C. D.J. GROBELNI

20.  FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SP. JAWNA

21.  FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.

22.  FIRMA MISIORNY SP. C.

23.  FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA PROGRES ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

24.  FKS OKUCIA BUDOWLANE  I DRZWIOWE SP. Z O.O.

25.  FRĄCZAK SP. Z O. O MERCEDES- BENZ

26.  FUH JACEK MALEPSZY

27.  GUTKOWSKI SP. Z O.O.

28.  INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.

29.  INSTAL BIS ROMUALD NAGEL

30.  INSTAL FILTER SA

31.  INTERBELL SP. Z O. O.

32.  IVECOKĘPKA KATARZYNA KEPKA

33.  JAFO – JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SP. A.

34.  JAMALEX SP. Z O.O.

35.  KACZMAREK MALEWO S.J.

36.  KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O. O.

37.  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

38.  KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA

39.  LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.

40.  LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.

41.  LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.

42.  LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.

43.  LOB SPÓŁKA AKCYJNA

44.  LOB SPÓŁKA AKCYJNA

45.  LOB SPÓŁKA AKCYJNA

46.  MARTOM TOMASZ JĘSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE

47.  MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS

48.  MESCOMP

49.  MIL - BUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIŁOSZ BANASIAK

50.  MISIORNY SPÓŁKA CYWILNA

51.  NETBOX PL  SP. Z O .O

52.  P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI

53.  PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

54.  PBO DEWELOPER

55.  PHB "TYLIŃSKI" SP. Z O. O. SP. K

56.  POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SP. Z O.O. - PROJEKT BUDIO.PL

57.  POMPAX SP. Z O. O.

58.  PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK

59.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE AMBIT SP Z O. O.

60.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK

61.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI

62.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

63.  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI

64.  PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK

65.  PUBH ROBPOL ROBERT PURGIEL

66.  PUDLISZKI SP. Z O.O.

67.  PUZ MEIBES SP. Z O. O.

68.  PW-KURB KRZYSZTOF GARBACZ

69.  RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG"

70.  REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH

71.  RETNIG

72.  ROBERT KOWALSKI, KAROL KOWALSKI „STOLARSTWO” SPÓŁKA JAWNA

73.  RODON SP. Z O. O. SP. K.

74.  SISTECH

75.  SKANSKA S.A.

76.  SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI MACIEJ BONIKOWSKI

77.  SPINKO SP. Z O. O.

78.  SPINKO SP. Z O. O.

79.  STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C.

80.  STOLARSTWO BRACIA KOWALSCY SP. J.

81.  Stopy Lebronze Polska - INFORGES SP. Z O .O.

82.  SUPER CARS SP. J.  CIESIÓŁKA

83.  T&T PROENERGY SP. Z O.O.

84.  TKH KABELTECHNIEK POLSKA SP. Z O.O.

85.  TKH POLSKA SP. Z O.O

86.  TOMBUD TOMASZ KURPISZ

87.  TOYOTA MIKOŁAJCZAK TOYOCAR SP. Z. O. O

88.  UNIPLAST WOJCIECH BAJER

89.  UNIPLAST WOJCIECH BAJER

90.  USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA

91.  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ

92.  VIACON CONSTRUCTION SP. Z O .O.

93.  VMI POLAND SP .Z. O. O

94.  WEGOMA POLSKA

95.  WERNER KENKEL SP. Z. O. O

96.  WIKONT SP. Z. O .O

97.  WIX – FILTRON SP. Z O.O.

98.  WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ WOLMET SP. Z.O.O.

99.  ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O. O.