PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe „Elektrotechnik”

Koło Naukowe „Elektrotechnik” formalnie istnieje od 5 grudnia 2007 roku i liczy aktualnie 18 osób. Powstało z inicjatywy studentów, członków Koła Naukowego „Politechnik” kształcących się na kierunku Elektrotechnika. Z założeń - Koło służy inspirowaniu pracy twórczej, pomocy w rozwoju pracy naukowej studentów, poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności wykraczających poza obowiązujący program dydaktyczny Uczelni. Priorytetowym celem członków Koła (założycieli) było stworzenie bazy technicznej umożliwiającej studentom prowadzenie działalności praktycznej (projektowanie, wykonawstwo, uruchamianie i testowanie, naprawa urządzeń, prowadzenie badań, wykonawstwo prac dyplomowych itp.).

Koło posiada własne lokum (pracownię- warsztat praktyczny) na bazie CKP w Lesznie (sala B3). Jego zaplecze techniczne zostało wyposażone przez władze PWSZ w ubiegłych latach. W większości jednak urządzenia techniczne pochodzą z darowizn przekazanych przez osoby prywatne i współpracujące z Kołem np.: Zakład SEWS – Components Europe Polska w Lesznie. Członkowie Koła we własnym zakresie wyremontowali i przystosowali lokal do prowadzenia statutowej działalności. Z własnych zasobów – na bieżąco wyposażają „pracownię”. Przekazywany sprzęt techniczny modernizują i przystosowują do potrzeb działalności Koła. W dotychczasowej działalności skupiali się także na uczestnictwie w konferencjach naukowych i sympozjach oraz zwiedzanie nowoczesnych zakładów i nawiązywanie z nimi współpracy.

Obecnie członkowie Koła oprócz działalności teoretycznej prowadzą badania nad wykorzystaniem energii magnetycznej i elektromagnetycznej w projektowanych urządzeniach elektromechanicznych. Kolejnym kierunkiem badań prowadzonych przez studentów są źródła wytwarzające „czystą” i tanią energię. W maju 2009r. roku Koło zorganizowało i zrealizowało obóz naukowo-techniczny w którym uczestniczyło 14 studentów.

Koło posiada swoją stronę internetową - http://elektrotechnik.pwsz.edu.pl/