PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
20 listopada 2019

Laboratoria w Firmie Spinko

Laboratoria w Firmie Spinko
Studenci semestru 3 i semestru 5 kierunku MiBM Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w dniu 20.11.2019 r. uczestniczyli w realizacji treści programowych w zakresie przedmiotów „Wytrzymałość materiałów” oraz „Metrologia i systemy pomiarowe” w specjalistycznych laboratoriach w Firmie Spinko w Lesznie.

Studenci semestru 3 i semestru 5 kierunku MiBM Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie w dniu 20.11.2019 r. uczestniczyli
w realizacji treści programowych w zakresie przedmiotów „Wytrzymałość materiałów” oraz „Metrologia i systemy pomiarowe” w specjalistycznych laboratoriach w Firmie Spinko w Lesznie. Pod opieką wykładowców i pracowników z Firmy mogli bezpośrednio dokonać badań
i eksperymentów oraz obserwować zachodzące procesy i zjawiska.
Celem takich zajęć dydaktycznych jest przede wszystkim zapoznanie studentów z oprzyrządowaniem stosowanym w procesie produkcyjnym, w diagnozowaniu i kontrolowaniu podzespołów, a przede wszystkim skonfrontowaniu wiedzy teoretycznej ze zjawiskami występującymi w praktyce.
Takie laboratoria są wykorzystywane w budowaniu wiedzy i umiejętności w zakresie wytrzymałości materiałów, nauki o materiałach, a także inżynierii wytwarzania i kontroli jakości,
a udział studentów w takim przedsięwzięciu ma kluczowe znaczenie w osiągnięciu efektów kształcenia.