PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
21 września 2021

Pierwszy rok studiów

Pierwszy rok studiów
Zostałeś przyjęty na I rok studiów? Sprawdź co dalej!

 

Jeżeli dostałeś się na kierunek Budownictwo, Informatyka, Mechatronika – studia I i II stopnia, Mechanika i budowa maszyn to będziesz studiował w Instytucie Politechnicznym.

Sekretariat Twojego Instytutu znajduje się na III piętrze pokój 419

Adres strony internetowej Instytutu: https://ipo.pwsz.edu.pl

Jeżeli masz pytania dotyczące swojego kierunku napisz lub zadzwoń!

Adres e-mail: sekretariat-ipt@pwsz.edu.pl

tel. 65 525 01 09, 65 525 01 21

Plan zajęć i aktualności znajdziesz na stronie swojego Instytutu.

 

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku odbędą się w terminach:

BUDOWNICTWO - studia stacjonarne dla pracujących
29.09.2021 r. – sala 123               

12:30 – 14:00 szkolenie biblioteczne

14:30 – 16:30 szkolenie BHP

16:30 – spotkanie organizacyjne             

INFORMATYKA - studia stacjonarne
01.10.2021 r. – sala 128               

8:30 - 10:30 szkolenie BHP                               

10:30 spotkanie organizacyjne                                                

11:30 - 13:00 szkolenie biblioteczne      

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia stacjonarne dla pracujących
28.09.2021 r. – sala 128              

14:00 – 15:30 szkolenie biblioteczne

15:30 – 17:30 – szkolenie BHP

17:30 – spotkanie organizacyjne             

MECHATRONIKA - studia I stopnia - studia stacjonarne dla pracujących   
01.10.2021 r. – sala 123               

13:00 - 14:30 szkolenie biblioteczne                                           

14:30 - 16:30 szkolenie BHP                             

16:30 spotkanie organizacyjne

MECHATRONIKA - studia II stopnia - studia stacjonarne dla pracujących
01.10.2021 r.    

13:00 - 14:30 szkolenie biblioteczne – sala 123                                          

14:30 - 16:30 szkolenie BHP  - sala 123                           

17:10 spotkanie organizacyjne – sala 125     

 

Dlaczego obecność na spotkaniu organizacyjnym jest ważna?

- dowiesz się szczegółowych informacji na temat organizacji roku akademickiego
i prowadzenia zajęć, rozkładu zajęć, przynależności do grupy,

- dowiesz się gdzie i w jaki sposób załatwiać różne sprawy np. zaświadczenie o studiowaniu, stypendium, indywidulaną organizację studiów itd.,

- otrzymasz legitymację studencką,

- otrzymasz login i hasło do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS),

W tym dniu odbędą się obowiązkowe szkolenia BHP i szkolenie biblioteczne za które otrzymasz zaliczenie.

 

Rok akademicki rozpoczyna się 4 października 2021r. ale decyzją JM Rektora zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczynają się od 18 października 2021 roku

 

Legitymację studencką odbierzesz w pierwszych dniach roku akademickiego
w swoim sekretariacie. Pamiętaj, że aby otrzymać legitymację zobowiązany jesteś do dokonania wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł zgodnie
z Zarządzeniem nr 44/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2021/2022 na rachunek bankowy nr 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011.

Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

Zaświadczenie o studiowaniu np. do ZUS, KRUS itp. otrzymasz po wcześniejszym wysłaniu prośby poprzez e-mail do swojego sekretariatu.

 

STYPENDIA: 

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: https://pwsz.edu.pl/Stypendia,62107.html

Studencie I roku!

Zapoznaj się z Regulaminem studiów, harmonogramem roku akademickiego, Regulaminem przyznawania Indywidualnej organizacji studiów.

Bieżące informacje, wydarzenia Uczelniane znajdziesz na Facebooku – Facebook.com/PWSZLeszno i na naszym kanale Youtube PWSZLesznoTV.