PWSZ na Facebooku

Poglądowy Plan Studiów

Minimum kadrowe Elektrotechnika

 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Rybarczyk 
 • Dr inż. Karol Józefowicz, doc.
 • Dr inż. Jakub Bauman
 • Dr inż. Paweł Kominek
 • Mgr inż. Grzegorz Pilzak
 • Mgr inż. Paweł Kolasa
 • Mgr inż. Jarosław Molenda
 • Mgr inż. Sławomir Wolski

OBOWIĄZUJĄCY OD 2018/2019

OBOWIĄZUJĄCY OD 2017/2018

OBOWIĄZUJĄCY OD 2015/2016

OBOWIĄZUJĄCY OD 2014/2015

SYLABUSY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

SYLABUSY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA NIESTACJONARNE:

semestr 1

semestr 2

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z ERGONOMIĄ, SEM 2
 • MATEMATYKA II, SEM 2
 • GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA, SEM 2
 • INFORMATYKA W ELEKTROTECHNICE II, SEM 2
 • JĘZYK ANGIELSKI, SEM 2
 • METODY NUMERYCZNE, SEM 2
 • TEORIA OBWODÓW II, SEM 2
 • URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SEM 2
 • PWK1 - PODSTAWY ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, SEM 2
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE, SEM 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

 • Elementy wykonawcze automatyki, sem 7
 • Elementy wykonawcze automatyki, Studia dualne, sem 7
 • Historia techniki, sem 7
 • Komputerowe systemy pomiarowe, sem 7
 • Ochrona przepięciowa instalacji elektrycznych, sem 7
 • Podstawy ekonomii i zarządzania, sem 7
 • Projekt systemowy, sem 7
 • Seminarium dyplomowe, Automatyka, sem 7
 • Seminarium dyplomowe, Studia dualne, sem 7
 • Seminarium dyplomowe, IIEwPiB, sem 7
 • Systemy cyfrowe, sem 7
 • Technika wysokich napięć, sem 7
 • Technika wysokich napięć, Studia dualne, sem 7
 • Układy mikroprocesorowe, sem 7
 • Zabezpieczenia i automatyka elektroenergetyczna, sem 7 

semestr 7

 • PODSTAWY EKONOMI I ZARZĄDZANIA, SEM 7
 • HISTORIA TECHNIKI, SEM 7
 • URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SEM 7
 • PWK1- ELEKTROMECHANICZNE PRZETWORNIKI SPECJALNE, SEM 7
 • ELEMENTY WYKONAWCZE AUTOMATYKI, SEM 7
 • STEROWNIKI PLC I SYSTEMY SCADA/HMI, SEM7
 • PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE, SEM 7
 • KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, SEM 7
 • UKŁADY MIKROPROCESOROWE, SEM 7
 • PROJEKT PRZEJŚCIOWY, SEM 7
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE, SEM 7

semestr 8

 • SEMINARIUM DYPLOMOWE, SEM 8
 • ELEMENTY WYKONAWCZE AUTOMATYKI, SEM 8
 • KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, SEM 8
 • UKŁADY MIKROPROCESOROWE, SEM8