PWSZ na Facebooku

Poglądowy Plan Studiów

OBOWIĄZUJĄCY OD 2018/2019

OBOWIĄZUJĄCY OD 2017/2018

OBOWIĄZUJĄCY OD 2015/2016

OBOWIĄZUJĄCY OD 2014/2015

SYLABUSY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7