PWSZ na Facebooku

Poglądowy Plan Studiów

OBOWIĄZUJĄCY OD 2018/2019

OBOWIĄZUJĄCY OD 2017/2018

OBOWIĄZUJĄCY OD 2016/2017

SYLABUSY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA STACJONARNE: 

 semestr 1 

semestr 2

 

semestr 3

semestr 4

semestr 5

 

semestr 6

semestr 7

SYLABUSY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA NIESTACJONARNE:   

semestr 1