PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe "Politechnik"

Zebranie założycielskie Koła odbyło się 22 marca 2002r. z inicjatywy wicedyrektora Instytutu dr. n. techn. inż. Sławomira Miedziarka.
Komitet założycielski tworzyli studenci: Ryszard Zielnica, Tomasz Landzwojczak, Szymon Urbańczyk i Jarosław Lekowski. W zebraniu uczestniczyły 24 osoby specjalności Eksploatacja i diagnostyka maszyn oraz Elektrotechnika z informatyką techniczną.

Cele jakie przyświecały założycielom to:

 1. pogłębianie wiedzy z zakresu reprezentowanych specjalności,
 2. poznawanie i doskonalenie technik informatycznych,
 3. poznawanie i tworzenie nowych rozwiązań dotyczących inżynierii mechanicznej i elektrotechnicznej.

Dyrekcja Instytutu z dniem 01.03.2005r. na opiekuna Koła powołała docenta PWSZ dr .n. techn. inż. Hieronima Suterskiego. Do współpracy i opiekę na pracami Koła mocno zaangażował się mgr inż. Waldemar Hawrot.
W roku akademickim 2005/2006 Koło liczyło 13 członków. Największym naszym osiągnięciem było zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Kampanię Piwowarską S.A. zatytułowanego „Cel – Menedżer”. Finalistami zostali: Krzysztof Pawlak, Krystian Matuszak, Paweł Marszał. Finał konkursu odbył się 18 maja 2006r. w Tyskich Browarach Książęcych gdzie studenci promowali Uczelnię, jak również region leszczyński. Na sukces Koła Naukowego znacząco wpłynęły dwa wyjazdy wyżej wymienionych studentów:

 • 3.03.2006r. uczestnictwo w seminarium „Kampania inicjatyw” organizowana przez Kampanię Piwowarską S.A., które odbyło się w Nowym Gmachu Politechniki Warszawskiej,
 • 20 – 23.04.2006r. uczestnictwo w seminarium „Biznesu i Nowych Technologii – Net Vision 6” organizowanym przez Politechnikę Gdańską.

Studenci w ramach konkursu „Cel – Menedżer” przygotowali projekt edukacyjny pt. Synergy który miał na celu integrację środowiska akademickiego ze środowiskiem przedsiębiorców regionu leszczyńskiego. Integralną częścią projektu było zorganizowanie seminarium pt. „Jakość zarządzania i kompetencje menedżerskie, a rozwój przedsiębiorczości regionu leszczyńskiego”. Seminarium odbyło się 10 czerwca 2006r. w gmachu PWSZ w Lesznie. Seminarium wywołało ogromne zainteresowanie studentów jak również przedsiębiorców leszczyńskich.
Poprzez seminarium nawiązano współpracę z następującymi firmami:

 • Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.
 • SEWS Polska Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
 • P.R. Advisor – Janusz Ciesielski

Ponadto nawiązano kontakt z firmami:

 • Astromal Sp. z o.o.
 • ViaCon Polska Sp. z o.o.
 • Winkhaus Polska Sp. z o.o.
 • Delta Plus

Oprócz tego udziałem naszym były:

 • W dniu 16.05.06r. wizyta członków Koła w fabryce SEWS Polska Sp. z o.o.
 • 18.05.06r. prezentacja dorobku naukowego Instytutu Politechnicznego na Dniach Kultury i Nauki w Lesznie.
 • W maju – prezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a w szczególności Instytutu Politechnicznego w leszczyńskich szkołach średnich.

W roku akademickim 2006/2007 członkowie Koła uczestniczyli w różnorodnych przedsięwzięciach, takich jak:

 1. 5,6,13 grudnia 2006r. zorganizowano siłami członków Koła przy pomocy Centrum Innowacji i Transferu Technologii warsztaty z cyklu „Synergy” pt. „Komunikacja i negocjacje w Biznesie”.
 2. W dniach 10 – 11.01.07r. członek Koła Krzysztof Pawlak jako jedyny przedstawiciel polskich uczelni zawodowych w nagrodę uczestniczył w sesji Assessment Centre, która odbyła się w hotelu Mercure w Warszawie.
 3. W okresie wiosennym zorganizowano prezentacje możliwości studiowania w uczelni dla przyszłych maturzystów kilkunastu szkół średnich z Leszna i miast z nim sąsiadujących.
 4. W dniu 11 maja 2007r. w ramach Dni Nauki i Techniki zaprezentowano pokazy multimedialne na temat: „Rozwój myśli technicznej i wynalazki na przestrzeni wieków”.

Nadrzędnym celem jaki przyświeca członkom Koła jest pomoc pracownikom Instytutu w zorganizowaniu w maju corocznych konferencji o zasięgu ogólnopolskim z cyklu: „Ergonomia i inżynieria jakości”.
Dużą rolę – corocznie – odgrywają członkowie Koła w promowaniu uczelni wśród uczniów szkół średnich.
Dnia 3 grudnia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego „Politechnik”, na którym został wybrany nowy zarząd. W skład zarządu weszli:

 • Przewodniczący – Jakub Wójtowicz
 • Zastępca przewodniczącego – Jakub Paszke
 • Sekretarz – Karol Drozda

Członkowie Koła Naukowego „Politechnik” od 25 lutego 2008 roku rozpoczęli promocję Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie w klasach maturalnych. Jakub Wójtowicz wraz z Piotrem Wojciechowskim przeprowadzili prezentację przed dniem otwartym PWSZ w kilku placówkach.
Po 2 marca Jakub Wójtowicz i Piotr Wojciechowski przeprowadzili prezentację multimedialną w następujących placówkach:

 • Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu
 • Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Chudoby w Śremie
 • Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie
 • Zespół Szkół Technicznych w Lesznie

Dnia 18.04.2008 w auli Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Soli odbyły się Targi Edukacyjne. Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie reprezentowali członkowie Koła Naukowego „Politechnik” – Jakub Paszke wraz z Pawłem Kowalskim. Na targach wśród prezentowanych szkół wyższych, „nasza” uczelnia cieszyła się dużą popularnością, ze względu na wcześniej opracowaną prezentację . Zainteresowani otrzymali ulotki o PWSZ w Lesznie oraz prospekty dotyczące kierunków studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Dnia 17.05.2008. sprzed leszczyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wyruszyły drużyny biorące udział w VII Akademickim Rajdzie Pieszym. Udział w rajdzie brały nie tylko zespoły z Leszna, ale także z Poznania i Wrocławia.

Współorganizatorem rajdu był Zarząd Rejonowy Ligii Obrony Kraju w Lesznie, oraz Instytut Turystyki i Rekreacji PWSZ Leszno.

Celem zawodów była integracja środowiska akademickiego oraz popularyzacja rajdów.

Po zaciętej walce, członkowie Koła Naukowego „Politechnik” zajęli I miejsce zespołowo, zaskakując zgromadzonych. W skład drużyny wchodzili: Maciej Biernacki, Karol Drozda, Maciej Misiorny oraz Jakub Paszke. Zdobywcy Pucharu Prezydenta Miasta Leszna stwierdzili jednogłośnie, iż kluczem do sukcesu była dobrze opracowana taktyka oraz systemowe podejście do zmagań.

Członkowie Koła Naukowego „Politechnik” 28 maja uczestniczyli w konferencji poświęconej „Zastosowaniu informatyki współczesnej”. Organizatorem było Koło Naukowe Informatyki Współczesnej działające przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
W ramach otwarcia konferencji został wygłoszony referat przez dr Oleksandr’a Klosov’a pt.: „Zastosowanie informatyki w medycynie”. Podczas wykładu Jakub Wójtowicz został zaproszony na wywiad przez telewizję regionalną w Legnicy. Tematyką rozmowy było wyjaśnienie powodu, dlaczego członkowie Koła Naukowego „Politechnik” wzięli udział w konferencji. Wypowiedź dotyczyła także zastosowania informatyki współczesnej w życiu codziennym oraz w specjalistycznych zawodach.
Państwową Wyższą Szkołę w Lesznie reprezentowali:

Jakub Wójtowicz oraz Piotr Wojciechowski ,którzy na tej Konferencji jako współuczestnicy przedstawili pracę pt.:”Zastosowanie technologii informatycznej w budowie eksploatacji maszyn”
Wszystkie referaty zostały wydane w wspólnej książce, pt.: „Zastosowanie informatyki współczesnej” przez PWSZ w Legnicy o nakładzie 300 egzemplarzy.
Dnia 28 maja podczas obchodów Juwenaliów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, studenci koła naukowego „Politechnik”, wygłosili wykłady na następujące tematy:

 • Wyjazdy zagraniczne studentów - prawdy i mity” Maciej Biernacki,
 • Rozwój przemysłu światowego” Zbysław Kędziora,
 • Osiągnięcia techniczne w Europie” Paweł Kowalski,
 • Praktyka postępu technicznego” Marcin Cypryjan.

Zdarzenie to miało miejsce w ogródku wiedeńskim na Rynku miasta. Głoszący zaciekawili zgromadzonych zwracając uwagę interesującą treścią wypowiedzi. Po zakończeniu wykładów podjęli dyskusję z gronem zgromadzonych słuchaczy.
Członkowie Koła Naukowego uczestniczyli także w wszystkich najważniejszych wydarzeniach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Bardzo duże zasługi w dynamicznym rozwoju Koła położyli szczególnie tacy studenci jak: Krzysztof Pawlak, Jakub Paszke, Jakub Miedziarek. Maciej Biernacki oraz obecny Przewodniczący Jakub Wójtowicz.

Opiekun Koła
dr n. techn. inż. Hieronim Suterski, doc.