PWSZ na Facebooku

Praktyka Zawodowa

Każdy student, zanim odbierze dyplom, ma szansę spotkać się ze swoim potencjalnym pracodawcą podczas odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. Jest to nie tylko mozliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale również okazja do poszerzenia wiedzy. Absolwent PWSZ w Lesznie jest przygotowany do działania, zapoznany ze specyfiką swojego zawodu, zna zasady współpracy i pozytywnych relacji społecznych.

Kierownik praktyk zawodowch na kierunku Elektrotechnika: 

mgr inż. Sławomir Wolski
e-mail:  slawol256@gmail.com

Konsultacje:

wtorek (parzyste), godz. 20:00-20:15, budynek PWSZ;
czwartek(nieparzyste), godz. 20:00-20:15, budynek PWSZ

Pliki do pobrania