PWSZ na Facebooku

Praktyka Zawodowa

Każdy student, zanim odbierze dyplom, ma szansę spotkać się ze swoim potencjalnym pracodawcą podczas odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. Jest to nie tylko mozliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, ale również okazja do poszerzenia wiedzy. 

Absolwent PWSZ w Lesznie jest przygotowany do działania, zapoznany ze specyfiką swojego zawodu, zna zasady współpracy i pozytywnych relacji społecznych.

Kierownik praktyk zawodowch na kierunku Informatyka: 

mgr inż. Grzegorz Pilzak
e-mail: pilzak@wp.pl

Dyżur: 

Poniedziałek 14.00 - 15.00 
Zespół Szkół Technicznych w Lesznie (sekretariat)

Pliki do pobrania