PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
23 marca 2020

Realizacja Treści Programowych

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
Od dnia 23 marca 2020 roku zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie prof. M. Pietrzaka oraz na polecenie Pani Prorektor ds. studentów i dydaktyki dr D. Sipińskiej obowiązuje w Instytucie Politechnicznym realizacja treści programowych poprzez zdalne nauczanie.
Na stronie Instytutu zostały udostępnione adresy mailowe wszystkich roczników studentów. Studentów prosi się o regularne sprawdzanie zasobów poczty i stały kontakt z wykładowcami.
Z poważaniem
Halina Pacha-Gołębiowska