PWSZ na Facebooku

Skład Rady Pracodawców Uczelnia

prof. dr hab. Maciej Pietrzak
JM Rektor PWSZ im. J. A. Komeńskiego
PWSZ

dr Dorota Sipińska, doc.
Prorektor ds. studiów i spraw studenckich PWSZ im. J. A. Komeńskiego
PWSZ

dr hab. Aleksander Mikołajczak, prof. nadzw.
Prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ im. J. A. Komeńskiego
PWSZ

dr Janusz Poła, doc.
Kanclerz PWSZ im. J. A. Komeńskiego
PWSZ

dr inż. Halina Pacha – Gołębiowska
Dyrektor Instytutu Politechnicznego
PWSZ

mgr inż. Agnieszka Brandenburg
Zastępca Dyrektora Instytutu, Kierownik Zakładu Mechaniki i Budownictwa
PWSZ

mgr inż. Sławomir Wolski
Zastępca Dyrektora Instytutu, Kierownik Zakładu Elektrotechniki i Informatyki
PWSZ

dr inż. Eugeniusz Krysiak
Przewodniczący Instytutowego Zespołu ds. Rozwoju własnej kadry dydaktycznej oraz kontaktów z Pracodawcami, Samorządem Terytorialnym i Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową
PWSZ

mgr Zbigniew Macek
Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J. A. Komeńskiego
PWSZ

mgr Agnieszka Kociałkowska
Starszy specjalista ds. studiów dualnych