PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe „Spider”

Koło Naukowe „Spider” formalnie istnieje od 10 grudnia 2010 roku i liczy 26 członków. Powstało z inicjatywy studentów, członków Koła „Elektrotechnik” kształcących się na kierunku Elektrotechnika, chcących rozwijać zainteresowania z zakresu Automatyki i Robotyki. Koło ma służy między innymi inspirowaniu pracy twórczej, pomocy w rozwoju pracy naukowej studentów, poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności wykraczających poza obowiązujący program dydaktyczny Uczelni. W ramach prac Koła “Spider” studenci implementują sterowniki CPU CM-5 oparte na mikrokontrolerze AtMega 128. Pozwalają one na jednoczesną pracę i kontrolę 28 serwomechanizmów AX-12+ oraz 10 modułów sensorów AX-S1. Prace obejmują zarówno poznanie środowiska programistycznego dostarczonego przez producenta robotów, jak i tworzenie własnego interfejsu w językach programowania wysokiego poziomu. Struktura sprzętowa robota pozwala na wypracowanie dedykowanego sterownika z wykorzystaniem mikrokontrolera AtMega, co jest docelowym etapem prac nad robotem typu Bioloid.
Koło posiada swoją stronę internetową - http://www.spider.pwsz.edu.pl