PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 listopada 2019

Spotkanie Rady Pracodawców

Spotkanie Rady Pracodawców
W dniu 19 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim spotkanie Rady Pracodawców działającej przy Instytucie Politechnicznym PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni, Instytutu Politechnicznego oraz liczni pracodawcy – członkowie Rady.

W dniu 19 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim spotkanie Rady Pracodawców działającej przy Instytucie Politechnicznym PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni, Instytutu Politechnicznego oraz liczni pracodawcy – członkowie Rady.

W poczet Rady Pracodawców przyjęto nowych członków, przedstawicieli firm z otoczenia gospodarczego Uczelni. Wybrano Przewodniczącego Rady Pracodawców Pana dr Henryka Siodmoka Prezesa Zarządu  Firmy Dobrowolski Sp. z o.o. oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Panią mgr Agnieszkę Bartkowiak- Łuczak, Dyrektora w Firmie Rawag Sp. z o. o. w Rawiczu

Rada obradowała w Firmie „Rawag” Sp. z o. o. w Rawiczu.  Główne punkty spotkania to przede wszystkim określenie działań Instytutu Politechnicznego w roku akademickim 2019/2020, szczególnie w kierunku rozwoju bazy laboratoryjnej, wspieraniu rozwoju doktorantów, planowanych konferencji naukowych, a także podniesienia jakości kształcenia poprzez realizację laboratoriów w firmach. Dyrektor Instytutu poinformowała członków Rady o finalizacji prac nad uzyskaniem zgody na prowadzenie studiów magisterskich z Mechatroniki, których uruchomienie planowane jest
w październiku 2020 roku.