PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
12 grudnia 2019

Studenci IP: Erasmus+ Project Week

Studenci IP: Erasmus+ Project Week
Studenci Instytutu Politechnicznego już po raz drugi uczestniczyli projekcie Erasmus+ Project Week, który odbywał się w dniach 2- 6 grudnia 2019 roku w Uniwersytecie Saxion w Enschede w Holandii..

Studenci Instytutu Politechnicznego już po raz drugi uczestniczyli projekcie Erasmus+ Project Week, który odbywał się w dniach 2- 6 grudnia 2019 roku w Uniwersytecie Saxion  w Enschede w Holandii..
        Reprezentanci kierunku MiBM w składzie: Pani Karolina Jędrzejewska 5 semestr, Panowie Marek Ławniczak i Artur Maźnica  1 semestr oraz kierunku Informatyka: Panowie Marcel Michalski i Mateusz Gołębiowski  pracowali w trzech zespołach oznaczonych kolorami białym, czerwonym i niebieskim wraz ze studentami z Polski  (dwoje studentów
z Instytutu GiZP z PWSZ w Lesznie), Francji, Litwy, Rumunii i Holandii studiujących w Saxion Uniwersity przy następującej tematyce:

- tekstylia i recykling (RED),

- energia (WHITE),

- branża spożywcza (BLUE).

            Wszyscy uczestnicy odbyli wizytacje w poszczególnych firmach, mając niesamowitą okazję do zapoznania się z zapleczem technicznym, stosowanymi programami produkcyjnymi oraz organizacją pracy.

Zespoły miały zadania opisania najważniejszych trendów i kierunków rozwoju w danym sektorze gospodarki.

   Projekt daje możliwość  rozwijania umiejętności miękkich podczas integracji ze studentami
z zagranicy, a także rozwijanie i potwierdzanie umiejętności językowych. Udział naszych studentów w takim przedsięwzięciu to wartość dodana w procesie edukacyjnym dla każdego z nich.  Trzeba przyznać, iż bezpośredni udział w Project Week to doskonała trampolina
 i okazja do wyjazdu na studia za granicę do jednej  z wielu uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Lesznie współpracuje.