PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
21 listopada 2019

Wizyta w Dunaújváros

Wizyta w Dunaújváros
Niejako tradycją stał się udział przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie i Miasta Leszna w International Week of Science organizowanym przez partnerską uczelnię University of Dunaújváros (Węgry). Nie inaczej było w tym roku, gdyż w dniach 10-12 listopada br. na Węgry udała się delegacja...

Niejako tradycją stał się udział przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie i Miasta Leszna w International Week of Science organizowanym przez partnerską uczelnię University of Dunaújváros (Węgry). Nie inaczej było w tym roku, gdyż w dniach 10-12 listopada br. na Węgry udała się delegacja w składzie:

Prorektor ds. inwestycji i rozwoju - dr Janusz Poła,
Dyrektor Instytutu Politechnicznego - dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska,
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ - mgr Mikołaj Zgaiński,
oraz Vice-Prezydent Miasta Leszna - dr Piotr Jóźwiak.
Pomimo krótkiego pobytu, program wizyty był niezwykle interesujący i obejmował m.in.:

udział w konferencji East-West Cohesion, a także prelekcję anglojęzycznych referatów dr Piotra Jóźwiaka "Designer drugs – how to combat new poisons?"  oraz przedstawicieli PWSZ Leszno "Developing communication and soft skills for engineers (exemplified by Erasmus+ Project Week)",
wizytację laboratoriów Instytutu Inżynieryjnego University of Dunaújváros, a także specjalnego centrum Innowacji Eccotech, które jako uczelniana spółka stanowi miejsce badań dla studentów oraz prowadzi działalność komercyjną dla przemysłu i firm partnerskich. Co warte podkreślenia Węgrzy zgodzili się, aby studenci Instytutu Politechnicznego PWSZ LESZNO mogli realizować badania np. na potrzeby prac inżynierskich na ich sprzęcie. Stosowny dokument zostanie podpisany pomiędzy Rektorami obu uczelni w przeciągu najbliższych tygodni.
zwiedzanie infrastruktury University of Dunaújváros, a także podpatrywanie rozwiązań z zakresu optymalizacji kosztów funkcjonowania uniwersytetu, czy współpracy na linii miasto-uczelnia np. w zakresie dopasowania oferty szkolnictwa średniego do oferty studiów miejscowej uczelni, czy współfinansowanie instytucji mogących służyć miastu i społeczności akademickiej, jak np. biblioteka uczelniana, która ma wydzielony księgozbiór miejski z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy miasta Dunaújváros.
Uczelnie z  Dunaújváros i Leszna miały ogromny wkład w zbudowanie relacji i podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy miastami ,dlatego też nie mogło zabraknąć spotkania z nowo-wybranymi władzami Miasta Dunaújváros. Burmistrz Pintér Tamás zapewnił o kontynuacji dotychczasowej współpracy z Lesznem, a także wyraził ogromne zainteresowanie leszczyńskim modelem studiów dualnych. Co warte podkreślenia w czasie powstania w 1956 r. członkowie rodziny Burmistrza otrzymali krew pochodzącą z Polski, dlatego tym bardziej czuje specjalną więź z Polską i Polakami. Na zakończenie spotkania Vice-Prezydent Miasta Leszna dr Piotr Jóźwiak zaprosił delegację z miasta partnerskiego i University of Dunaújváros na obchody 100-lecia powrotu Leszna w granice Rzeczpospolitej Polski.

Jesteśmy przekonani, że wielopłaszczyznowa współpraca pomiędzy miastami, uczelniami i instytucjami będzie się rozwijać, czego dowodem są planowane na wiosnę rozmowy przedstawicieli bibliotek i wydawnictw obu uczelni w sprawie utworzenia wspólnej pozycji wydawniczej, czy zaproszenie ze strony MOS Leszno do podjęcia współpracy w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Erasmus+ Sport.