PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
19 maja 2021

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym implikacją do podnoszenie jakości kształcenia

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym implikacją do podnoszenie jakości kształcenia

       Bardzo ważnym elementem, mającym wpływ na jakość kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej na studiach o profilu praktycznym jest bezpośrednie zetknięcie się studentów z rzeczywistymi warunkami projektowania i wytwarzania obiektów technicznych.

        Każdy student kierunku inżynierskiego w Instytucie Politechnicznym PWSZ im. J. A. Komeńskiego
w Lesznie ma to zapewnione poprzez realizację efektów uczenia się w zakresie praktyk studenckich, ale nie tylko te zajęcia zapewniają kontakt z nowoczesnymi technologiami.

        Od kilku lat studenci Instytutu Politechnicznego uczestniczą w ramach realizacji zajęć dydaktycznych w laboratoriach w firmach zewnętrznych z otoczenia gospodarczego Uczelni, odbywają wizyty studyjne i wizytacje dzięki którym mają możliwość bezpośredniego współdziałania 
i monitorowania nowoczesnych technologii.

       Miło nam przybliżyć jedną z firm, w której studenci odbywali zajęcia - firma SISTECH FN Sp. z o. o.
Sp. k. w Lesznie, która w latach 2019 – 2020 zrealizowała projekt pn. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego firmy SISTECH” (działanie 1.2. „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

        Efektem wdrożeniowym projektu było wprowadzenie przez SISTECH 4 innowacji produktowych
w postaci udoskonalenia dwóch produktów – form wtryskowych oraz dwóch nowych usług badawczych. W przypadku formy wtryskowej na cover/osłonę filtra samochodowego poprawie uległa jakość i użyteczność produktu, która pozwoli na uzyskanie minimalnej masy wyprasek i uniknięcie problemów z wypełnieniem gniazda oraz zapewnienie oczekiwanych kształtów, powtarzalnych parametrów covera/osłony filtra samochodowego i zminimalizowanie odkształceń gotowego produktu.  
        Udoskonalenie formy wtryskowej na plomby jest pierwszym krokiem w kierunku całkowitej automatyzacji (robotyzacji) produkcji. Wykonanie bardziej wydajnych form pozwoli zwiększyć możliwości produkcyjne,  obniżyć koszty produkcji, co wzmocni konkurencyjność firmy na rynkach europejskich. Dwie nowe usługi dotyczą symulacji wtrysku z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania do optymalizacji procesu prototypowania oraz pomiaru z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej z najnowszym oprogramowaniem. W procesie prototypowania narzędzi wdrożono najnowszej generacji oprogramowanie do symulacji wtrysku oraz współrzędnościowa maszyna pomiarowa z najnowszej generacji oprogramowaniem komputerowym.
          Zmieniła się organizacja procesu prototypowania, który do tej pory odbywał się metodą prób
 i błędów, co powodowało wydłużenie procesu, wywoływało trudności organizacyjne i konflikty na linii projektant-wykonawca-klient. Wdrożenie najnowszej generacji programów komputerowych pozwoli na lepszą wymianę wiedzy pomiędzy poszczególnymi działami i pracownikami firmy.

Wizyty w tej firmie były dla studentów bardzo ważne ze względu na zapoznanie się
z nowoczesnymi metodami przetwarzania materiałów konstrukcyjnych – tworzyw sztucznych
z dodatkiem włókna szklanego lub talku, a także popularyzacja i promocja działalności firmy wśród studentów, jako potencjalnych praktykantów dualnych lub przyszłych pracowników firmy.

      Ponadto studenci, jako przyszli inżynierowie mechatronicy mieli okazję zaobserwować zasady pracy różnych układów mechatronicznych wykorzystywanych w procesach technologicznych realizowanych w firmie: od obróbki wiórowej, elektrodrążenia, poprzez procesy wtryskowe.

Warto dodać, że w bardzo miłej atmosferze studenci otrzymali duży zastrzyk wiedzy technicznej, jak również odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Pracownicy firmy SISTECH to młodzi ludzie z ogromnym potencjałem twórczym i zaangażowaniem
w swojej pracy, co stanowiło dodatkową motywację dla studentów.

W poniższych linkach można zapoznać się z wynikami pracy  firmy SISTECH w ramach realizacji projektu, a przy okazji jest to znakomita wskazówka dla studentów do wizualizacji swoich osiągnięć
w zakresie realizacji pracy dyplomowej.

Pliki do pobrania